Kancelaria

Kancelaria

W Kancelarii uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości opłat i podatków, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu. Zachęcam do kontaktu z Kancelarią w odpowiedni dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail lub formularz kontaktowy dostępny na stronie).

20150729_140239_Pano