Notariusz Nidzica

nidzica placBez-nazwy-1_10

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz jako osoba zaufania publicznego jest obowiązany dbać o bezpieczeństwo dokonywanej czynności, udzielać nieodpłatnie informacji i wyjaśnień, a także stosować rozwiązania prawne zgodne z wolą stron, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej. Czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego.