Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami, dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej. Przekazanie tych dokumentów i danych umożliwi przygotowanie czynności, a także znacznie usprawni jej przeprowadzenie w Kancelarii.
Przy dokonywaniu czynności notarialnej Notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych ważnych dokumentów tożsamości, to jest dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu.

dokumenty_03