Opłaty

Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne Notariusz pobiera wynagrodzenie na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia ustalonego na podstawie powyższego rozporządzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT).

Notariusz jest również płatnikiem:
1) podatku od czynności cywilnoprawnych – na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, w zakresie czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego,
2) podatku od spadków i darowizn – na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, w zakresie darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

Ponadto Notariusz pobiera i odprowadza do właściwego sądu opłaty sądowe za dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

W celu ustalenia całkowitych opłat w związku z przeprowadzaną czynnością notarialną zalecany jest kontakt z Kancelarią. Udzielanie informacji i wyjaśnień jest nieodpłatne.

oplaty_03